Akademické víno

Školní zemědělský podnik Žabičce je ojedinělý zemědělský celek. Jako součást Mendelovy univerzity v Brně plní své poslání nepřetržitě od roku svého vzniku v roce 1925.

Jeho hlavní náplní je účelová činnost, tj. zabezpečení praktického zázemí pro výuku studentů a vědeckou i výzkumnou aktivitu akademické obce univerzity.

Svoji existenci si však v dnešní ekonomicky složité době podnik musí tvrdě obhajovat v hospodářské sféře, která se s výukou úzce prolíná a je nasměrována z hlediska potřeb výuky studentů napříč celým profilem zemědělské výroby.

Opravdovými raritami jsou pak nejucelenější didaktická stáda masného skotu, čítající jedenáct plemen, didaktické stádo ovcí, chov koní a polní pokusná stanice. Většina výrobních provozů je standardní na podmínky ČR.

Své významné postavení v tomto spektru pak mají vinohradnické a vinařské provozy v Žabčicích a v Lednici na Moravě. Celkově podnik hospodaří na 2500 ha zemědělské půdy. Z této plochy zabírají vinice 170 ha a touto výměrou se podnik řadí k významným vinařským podnikům v rámci České republiky. ŠZP Žabčice patří mezi šest zakládajících členů svazu integrované produkce hroznů a vína.

Vinice provozu Žabčice náleží do Velkopavlovické vinohradnické oblasti, její nejsevernější části. Vinice jsou založeny v uceleném komplexu na čtvrtohorních štěrkopískových terasách o vysoké mocnosti, na kterých se vyvinuly mírně podzolované drnové půdy. Průměrná nadmořská výška vinic je 200 m n.m. Předností tohoto ojedinělého a specifického mikroregionu, vymykajícího se z rázu Velkopavlovické vinohradnické oblasti, je vysoká záhřevnost půdy a její tepelné akumulační vlastnosti. Ve výsadbách převládají bílé odrůdy, u kterých dané podmínky stimulují intenzivní odrůdový buket. V rámci sortimentu, potřebného k výukové činnosti, je pěstováno 25 odrůd včetně některých zajímavých kříženců. Nejzastoupenější v rámci provozních ploch jsou: Rulandské šedé, Muller - Thurgau, Sauvignon, Tramín, Pálava a Veltlínské zelené. Z modrých odrůd se s místními podmínkami nejlépe vyrovnává Svatovavřinecké.

Mimořádně kvalitní vína jsou tradičně vyráběna z hroznů Pálavy, Rulandského šedého a Tramínu. Na pracovišti Žabčice převažuje výroba hroznů, které se z části finalizují a z části převážejí ke zpracování do provozu Lednice. V Žabčicích jsou pak zpracovány pouze mikrovzorky pro potřeby výuky a reprezentaci podniku.

Vinice provozu Lednice leží v jednom z nejmalebnějších koutů Jižní Moravy, který je součástí valticko-lednického areálu, chráněné krajinné oblasti na úpatí pavlovských kopců v sousedství s Rakouskem.

Většina pozemků, na kterých se nacházejí vinice, je v historických pramenech označována jako staré vinohradnické tratě. Jedná se o mírně zvlněný terén s přibližnou nadmořskou výškou 190 m. Podložím pro vinice jsou sprašové usazeniny různé mocnosti, na nichž se vyvinuly převážně černozemě bohaté na vápník. Těmito parametry se lokalita řadí k typickým představitelům mikulovské vinohradnické oblasti, do které je také zařazena.

V současné době je vinicemi osázeno 57 ha a to převážně v lokalitě nad hlohoveckým rybníkem,která vyniká příznivým klimatem při vyzrávání hroznů. Základní a nejrozšířenější odrůdy, které právě v tété oblasti dosahují špičkové kvality, jsou Svatovavřinecké, Modrý Portugal, Frankovka, Tramín, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Müller-Thurgau, Rulandské bílé a Chardonnay.

K vysoké kvalitě vín, kromě půdních a klimatických podmínek, přispívá i osvědčená tradiční technologie výroby s použitím moderních prvků rychlého zpracování hroznů s minimálním přístupem vzduchu, odkalováním moštu a zkvašením čistou kulturou kvasinek. Vyráběná vína jsou odrůdově typická, lehká, suchá, svěží a chuťově čistá a lahodnou kyselinou a jemným podtónem, ovlivněným podložím.

Vysokou kvalitu odrůdových vín, vyrobených na Školním zemědělském podniku Žabčice Mendlovy univerzity v Brně, potvrzují četná ocenění získaná z celostátních a mezinárodních přehlídek vín. Podnik se řadí mezi tradiční a historicky nejúspěšnější vystavovatele na Valtických vinných trzích, kde je mimo řady medailí držitelem poháru VVT za nejlepší kolekci přírodních vín a ceny hejtmana jihomoravského kraje za nejvýše oceněné víno od výrobce z Jihomoravského kraje. K nejvýznamnějším úspěchům lze řadit udělení zlaté medaile a zvláštní ceny ministra zemědělství ČR ze nejvýše oceněné bílé tiché víno vyrobené v České republice na mezinárodní výstavě vín VINOFORUM 2003, konané ve Valticích.

Přes uvedené skutečnosti do dnešní doby v podniku převažoval prodej základní suroviny – hroznů. Po modernizaci zpracovatelských kapacit v Lednici na Moravě hodláme strategii prodeje změnit ve prospěch finalizace a zpestření nabídky moravských vín směrem ke stále vzdělanější a náročnější spotřebitelské veřejnosti České republiky s cílem kvalita + cenová dostupnost = nejlepší víno = akademické víno !!

Heslo pro vstup na trh: Víno s duší - jediné Akademické víno v ČR.